keskiviikko 24. kesäkuuta 2015

Mitä ikääntyneet voivat tehdä varmistaakseen palvelujensa laadun? 


Torstai 14.5.2015 - Hanna Vesala

Ikääntyneiden kotihoidon osuutta lisätään ja samanaikaisesti tietoa vanhuspalvelujen epäkohdista tulvii eteemme tiedotusvälineistä. Onko mitään tehtävissä? Minkälaista laatua ylipäätään voi edellyttää?
Vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää laatua. Palvelujen saaminen perustuu palvelutarvearvioon, joka tehdään hakijan oman näkemyksen ja toimintakykymittausten pohjalta. Sen jälkeen hakijalle voidaan myöntää niitä palveluja, joita kunta on hyväksynyt verovaroin tuotettavaksi. Listasta puuttuu yleensä esim.  viikkosiivous, mutta hakijoille esitellään osittain tai kokonaan itse maksettavia vaihtoehtoja.    
Palvelusuunnitelmasta sovittaessa omaisen tai edunvalvojan on hyvä olla mukana. Sopimus on syytä kirjata tarkkaan. Palvelujen toteutumisen seurantaa helpottaa, kun kirjaukset ovat konkreettisia esim. ”puolen tunnin ulkoilu kahdesti viikossa”. Suunnitelmaan kirjataan myös työntekijän käytössä oleva aika tehtävän suorittamiseen. Siihen ei lueta matkoihin tai palvelujen kirjaamiseen käytettyä aikaa. 
Moni palveluyksikkö on määritellyt tuottamiensa palvelujen laadun. Niitä kannattaa kysyä yksiköistä. Ks. myös Senioriliikkeen suositukset (www.senioriliike.fi/Arvostustakuu).
Hanna Vesala
1. varapuheenjohtaja
Suomen Senioriliike ry


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti